Peter and Kate

Peter and Kate

@peterandkateFriends 242

Timeline

ทุกครั้งที่ได้สอนโยคะ เราจะได้ถูกสอนตัวเองไปด้วยทุกครั้ง การอธิบายอาสนะต่างๆ ไม่ได้มีหน้าที่เพียงบอกให้ศิษย์ทำตามๆกัน หรือทำตามคำบอกหรือทำตามครูที่สอน แต่เราต้องส่งรายละเอียดให้ศิษย์ ได้กลับไปเข้าใจตัวเองอยู่เสมอ ทั้งทางร่างกายและสถาวะจิต นั่นเป็นเหตุผลว่า เรามีควา ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครบึงกุ่ม46/256 นวลจันทร์29 คลองกุ่ม บึ… See More
Top