กระเทียมดำ Benega

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตรงกับวัน ฉัตรมงคล วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก . วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถ...

0 likes1 commentLINE VOOM