กระเทียมดำ Benega

"วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ปีนี้ตรงกับวันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony) ซึ่งเป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ...

0 likes0 commentsLINE VOOM