กระเทียมดำ Benega

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตรงกับ "วันวิสาขบูชา" . "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" หมายถึง "การบูชาในวัญเพ็ญเดือนวิสาขะ" . วันวิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ...

1 like0 commentsLINE VOOM