PEC

PEC

@pec1995Friends 539

Timeline

แจ้งวันหยุดเดือน ตุลาคม 2560 พีอีซีหยุด วันจันทร์ที่ 23 - วันศุกร์ที่ 27 (5วัน)
See More

Location

Location
ถนนพัฒนา (หลังโรงพยาบาลพัทลุง)
ซอย 1 (เยื้องอัฐเฟอร์นิเจอร์)

Business Information

Account Intro

PEC (พีอีซี) ศูนย์สอนภาษาอังกฤษแห่งแรกในจังหวัดพัทลุง
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ และไม่จำกัดความรู้
Top