PEC

PEC

@pec1995Friends 498

Timeline

ประกาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป รอบ วันจันทร์-อังคาร-พุธ เวลา 16.30 - 17.30 น. เปลี่ยนเป็น วันจันทร์-อังคาร เวลา 16.30 - 18.00 น.
See More

Location

Location
ถนนพัฒนา (หลังโรงพยาบาลพัทลุง)
ซอย 1 (เยื้องอัฐเฟอร์นิเจอร์)

Business Information

Account Intro

PEC (พีอีซี) ศูนย์สอนภาษาอังกฤษแห่งแรกในจังหวัดพัทลุง
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ และไม่จำกัดความรู้
Top