PEC

PEC

@pec1995Friends 391

Timeline

ใกล้เปิดเทอมแล้วนะคะ ขอแจ้งวันเริ่มเรียนนักเรียนภาคปกติ ดังนี้ ● วันจันทร์ - อังคาร - พุธ เริ่มเรียน 1 พฤษภาคม 2560 ● วันพฤหัสบดี - วันศุกร์ เริ่มเรียน 4 พฤษภาคม 2560 ● วันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่มเรียน 6 พฤษภาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074-612028, 086 ...See More
See More

Location

Location
ถนนพัฒนา (หลังโรงพยาบาลพัทลุง)
ซอย 1 (เยื้องอัฐเฟอร์นิเจอร์)

Business Information

Account Intro

PEC (พีอีซี) ศูนย์สอนภาษาอังกฤษแห่งแรกในจังหวัดพัทลุง
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ และไม่จำกัดความรู้
Top