สำนักงานเขตราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวี

@pdd4650xFriends 778

Timeline

"ประกาศหยุดให้บริการ" เนื่องจากในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ และในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 เป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งในวันดังกล่าวฝ่ายทะเบียน จะเปิดให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด - แจ้งตาย เท่านั้น
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครเขตราชเทวี10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
Top