สำนักงานเขตราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวี

@pdd4650xFriends 868

Timeline

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ หลักสูตร - ขนมไทย//งานผ้า//งานเพ้นท์ ระหว่างวันที่ 6 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. (เฉพาะวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักงานเขตราชเทวี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวั ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครเขตราชเทวี10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
Top