@arriyagems&jewelry

@arriyagems&jewelry

@pda6781bFriends 187

Timeline

รำลึกถึง 'ผุ้เป็นที่รัก' จี้ ห้อยคอ เหรียญบาท ๒๕๐๕ รัชกาล ที่ ๙ ทำจาก เนื้อเงิน ๙๒๕ หนัก ๑๑ กรัม ชุบทองคำ/ทองคำขาวอย่างดี ประดับด้วย cz สี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๒ ซม สูงรวมห่วง ๔.๕ ซม หนา ๓ มม มี ๔ แบบ สามารถเลือก ชุบได้ ทั้งตัวกรอบจี้และตัวเหรียญ (ทอง/ทองคำขาว ...See More
See More
Top