PCCA

@pccaFriends 8,549

Location

Address
บริษัท พีซีซีเอ แล๊บบอราเทอรี่ จำกัด 59 ถนนสตรีวิท… See More

Business Information

Hours เวลาทำการ 08 : 00 - 18 : 00
Closed on Weeked and Holidays
URL http://www.pccalabs.com
Phone 0864355555

Account Intro

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางแบบ OEM บริษัทเป็นหนึ่งด้านการผลิตเครื่องสำอางในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ภายใต้กระบวนการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพรับรองตามมาตรฐานกระบวนการผลิต อาทิเช่น
• ได้รับการรับรอง ASEN Cosm…
See More
Top