ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ม.ราชภัฏเพชรบุรี

@pbruFriends 6,369

Timeline

กำหนดการบันทึกกิจกรรม "อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 8" ณ ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา #สิ่งที่ต้องนำมา -สมุดบันทึกกิจกรรม -ใบความรู้ -บัตรแสตมป์ ปล.ทำแบบประเมินหลังบัตรแสตมป์ด้วยนะ #แต่งกายให้ถูกระเบียบ มิเช่นนั้นจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ
See More

Photos

Account Intro

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Jobs

test
Top