Payap University

Payap University

@payapuniversityFriends 410

Timeline

องค์การนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 15.00 – 24.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อาจารย์ทศพล บุญศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเผยว่ ...See More
See More

Business Information

Phone 05-3851-478
Top