Payap University

Payap University

@payapuniversityFriends 2,212

Timeline

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในพิธีมอบ ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น ...See More
See More

Business Information

Phone 05-3851-478
Top