อบจ.ปทุมธานี

@pathumpaoFriends 387

Timeline

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพในด้านต่างๆของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี โดยจัดฝึกอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองบัวหลวง ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และเดินทางไปศึกษาดูงานต ...See More
See More

Location

Address
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
Top