PARASOTHERN

ฝุ่น PM 2.5 มันกลับมาอีกแล้ว⚠ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย ไม่เคยหายไปไหน ในเดือน ก.พ. 66 ค่าฝุ่นมีเกินค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยภูมิแพ้ มีปัญหาเกี่ยวกับระบ...

1 like0 commentsLINE VOOM