พุทธบริหารการศึกษา

พุทธบริหารการศึกษา

@par2162yFriends 188

Timeline

นิสิต ป.ตรี ปฏิบัติกรรมฐาน 16-27 ธ.ค.59 ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคม์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
See More

History

Account Intro

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด้านบริหารการศึกษา บูรณาการกับพุทธธรรม
Top