Paperrim ร้านกระดาษ

📌 Paperrim ขอแจ้งปรับขึ้นราคาสินค้าบางรุ่นน๊าา เนื่องจากสภาวะต้นทุนกระดาษมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาใหม่จะมีผลตั้งแต่ 4 ต.ค. 2564 เป็นต้นไปน๊าา คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาสินค้าที่ถูกปรับข...

0 likes0 commentsLINE VOOM