PA Packing 1998 @

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

PA Packing 1998 @

@papacking1998Friends 6,402

Location

Address
41/1 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แยก 10 บางแค บางแค กรุงเทพ… See More

Business Information

Hours 8.00 - 17.00 (จันทร์ - เสาร์)
Closed on อาทิตย์
URL http://www.papacking1998.com/
Phone 0909259224

Account Intro

เรารับลิตกล่องกระดาษลูกฟูกแบบตามลูกค้ากำหนด (made to order) เพราะเราได้นำเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบ digital จากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้ ทำให้เราสามารถผลิตกล่องกระดาษได้อย่างไม่มีข้อจำกัดใดๆ และด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ทำให้เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีป…See More
Top