ร้านปันกัน

ร้านปันกัน

@pankansocietyFriends 1,155

Timeline

"เข็มกลัดของพ่อ" ปันกันชวนมา Workshop เรียนรู้วิธีการทำเข็มกลัดผ้าปักอย่างง่าย กับคุณธัญธนกช ลือโรจน์วงศ์ และทีมงานสะโมสอน ทำแล้วนำกลับไปใช้เอง หรือจะมอบให้ร้านปันกัน เพื่อจำหน่ายนำรายได้สมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ในวันเสาร์ที่ 30 ก. ...See More
See More

Account Intro

ปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน
ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม

“ปันกัน” กลไลในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมไทย ในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) จำหน่ายสินค้าร่วมปันจากนักปันใจดี ไม่ว่าจะเป็น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องประดับ…
See More
Top