P&P เครื่องจักรกล

มีรถปูยางไปช่วยงานรึยังครับ 👷‍♂️ 𝐒𝐔𝐌𝐈𝐓𝐎𝐌𝐎 𝐇𝐀𝟓𝟎𝐖【𝐇𝐀𝟓𝟎𝐖-𝟓】ราคาเริ่มต้น* 𝟖𝟖𝟎,𝟎𝟎𝟎 บาท / $ 27,000 นำเข้าจากญี่ปุ่น 🎌 ราคาดีคุ้มค่า รอช้าระวังมีคนตัดหน้านะครับ 😎 🟡 𝐇𝐀𝟓𝟎𝐖...

1 like0 commentsLINE VOOM