P&P เครื่องจักรกล

รถตักคันนี้ใช้แล้วเฮง 🧧 𝐊𝐎𝐌𝐀𝐓𝐒𝐔 𝐖𝐑𝟏𝟐-𝟔 แขน Parallel lift ยกสูง 4.5 เมตร 👍 บุ้งกี๋ใหญ่ตักของได้จุใจ หรือจะเปลี่ยนไปใส่งาตักไว้ยกพาเลตก็คุ้มค่า / (ไซส์เทียบเท่า WA150-6) ห้องเก๋ง / ยางต...

1 like0 commentsLINE VOOM