Panapat Healthcare

@panapatFriends 595

ช่องทางการจัดจำหน่าย

Location

Address
89/29 หมู่19 ซอยยิ่งเจริญ1 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบาง… See More
Location
วิทยาลัยเซาธ์ อีสท์บางกอก
โรงเรียนคลองบางกระบือ

Business Information

Hours 8.00-17.00 น.
URL http://www.panapat.com/
https://www.facebook.com/uecof/
Phone 02-1747377
ยาสมุนไพร ผู้ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพร

ประวัติบริษัท

  • วิสัยทัศน์
  • พันธกิจ
  • การควบคุม
  • การตรวจสอบ
  • ประสิทธิผล

Account Intro

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาสมุนไพร ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานGMP (Good Manufacturing Practice) หรือ มาตรฐานที่ดีในการผลิตยา และยังได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่มาตรฐาน GMP อาเซี่ยนที่จะเกิดขึ้นในปี …
See More
Top