Panacee Family

Panacee Family

@panacee_medicalFriends 543

Timeline

พระเสด็จสุขาวดีศรีสวัสดิ์ เนาร่มฉัตรพัชรพราววาวไสว ขอเดชะพระจักรินปิ่นปวงไทย พสกไท้ถ้วนพร้อมน้อมสักการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระ ...See More
See More

Panacee Medical Center

Location

Address
2/55-57 ชั้นที่ 3 อาคาร แบงคอค เมดิเพล็กซ์, สุขุมว… See More
Location
ใกล้ Gateway Ekamai

Business Information

Hours 09.00-20.00 น.
URL http://panacee.com/
Phone 084-9712222
Top