PAKORN AND FRIEND

  • 0
  • 1

PAKORN AND FRIEND

@pakornandfriendFriends 7,590

Timeline

sticon เอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่!! Huawei สร้างยอดขายสมาร์ทโฟนในตลาดลาตินอเมริกาปีนี้ไปได้ 10 ล้านเครื่องแล้ว!! sticon Yu Chengdong (Richard Yu) ซีอีโอของ Huawei Consumer Business Group แชร์รูปภาพ Lionel Messi บนโปสเตอร์ที่จัดทำขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จจากยอดจำหน่ายสมาร์ทโฟน 10 ล้าน ...See More
See More

Location

Address
30/285 หมู่ 4 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลปากนคร เมือง น… See More

Business Information

Top