sinon.th

@ozc8471wFriends 199

Timeline

#เฝ้าระวังศัตรูพืชระบาดกับข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ประจำวันที่ 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560 ☔ ระยะนี้ฝนตกกระจายทุกพื้นที่และตกหนักบางพื้นที่ #กระเทียม ในระยะต้นกล้า-ปลูกลงดิน และระยะหลังเก็บเกี่ยว ระวัง!!!#ไรกระเทียม หรือที่ชาวบ้านมักเรียกจากลักษณะของใบที่ม้วนพันกันว่า"#ใบบ่ ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครสาทร26/56 tpi tower fl. 20 แขวงทุ่งม… See More
Top