ตราดทาวน์ดอทคอม

[แวะเที่ยวก่อนกลับ - มหัศจรรย์ป่าชายเลนท่าระแนะ ตราด] ที่นี่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ ขนาด 2,000 ไร่ อายุกว่า 100 ปี ที่นี่เป็น...

2 likes0 commentsLINE VOOM