ผลิต จัดจำหน่าย อุปกรณ์การเกษตร และก่อสร้าง อาทิเช่น แสลน ตาข่ายกรองแสง ตาข่ายพลาสติก เชือก และเคมีภัณฑ์ก่อสร้างหลากหลายรายการ