Frameless Design

Frameless Design

@owj0509wFriends 292

Timeline

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 ก.ค. 2561 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย รับผิด ...See More
See More
Top