ourgreenfish

ourgreenfish

@ourgreenfishFriends 524

Timeline

การตลาดแบบดึงดูด Inbound Marketing เป็นการตลาดรูปแบบใหม่ที่เข้ามาตอบโจทย์กับวิถีการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน เป็นการตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง Customer Centric โดยการทำให้ลูกค้ามาหาเราด้วยตัวเอง จากการทำให้เขาเห็นคุณค่า และประโยชน์จากข้อมูลของเราในสิ่งที่ลูกค้ ...See More
See More
Top