HSTN

วันมาฆบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน 3 หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ หากเป็นอธิกมาส เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญ ของพระพุทธศาสนา ในวันนี้ชาวพุทธจะไปทำบุญ ฟังธรรม และเวีย...

0 likes0 commentsLINE VOOM