pimanfamily

Friends 2,224

ครอบครัวพิมาน

Social media

Follow us on social media

ข้อมูลบัญชีSee more

พิมานกรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2525 และได้ดำเนินการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยครบทุกรูปแบบ ทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียมและเพื่อรองรับให้ครบทุกความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันมีโครงการมากกว่า 97 โครงการ มีลูกบ้าน มากกว่า 9,000 ครอบครัว ปัจจุบันมีโครงการ บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ครอบคุมพื้นที่ทั้งจังหวัดขอนแก่น

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand