OSOTSPA Careers

OSOTSPA Careers

@osotspajobFriends 59

Timeline

โอ้ยๆๆๆ คิดถึงความวุ่นวาย เอ้ยย!! ความน่ารักของน้องๆ นักศึกษาฝึกงาน O-Interns 2017 ฝึกงานที่ OSOTSPA คือ การได้สัมผัสการทำงาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การคิดจริง ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการทำงาน การเผชิญสถานกา ...See More
OSOTSPA THE POWER TO ENHANCE LIFE พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต
See More
Top