วท.จรัลสนิทวงศ์ CTC

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์

2 likes0 commentsLINE VOOM