วท.จรัลสนิทวงศ์ CTC

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 🔅— ขอพระองค์ทรงพระเจริญ —🔅 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลาก...

0 likes0 commentsLINE VOOM