คลินิกแว่นตาออร่า

Friends 0

ข้อมูลบัญชี

คลินิกแว่นตาออร่า เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านสายตาและระบบการมองเห็นของมนุษย์ มาตรฐานใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด พบกับการตรวจหาสาเหตุของความผิดปกติในการมองเห็น โดยหมอสายตา(Optometrist) พร้อมกับเครื่องมือที่ทันสมัย ในการตรวจหาค่าสายตา ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อตา ตรวจการทำงานร่วมกันของตาทั้ง2ข้าง ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น และตรวจหาสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติในการมองเห็น เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับการตรวจวัดและวินิจฉัยที่แม่นยำ พร้อมคำแนะนำในการแก้ปัญหาที่ตรงจุด เพื่อการมองเห็นที่คมชัด และสบายตามากที่สุด

Recent media

Coupon

Reward card