Oronomedica Official

🧠 4 เคล็ดลับลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ . โรคอัลไซเมอร์ส่วนมากมักเกิดกับกลุ่มผู้สูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้นเซลล์จะค่อย ๆ เสื่อมสภาพตามกาลเวลา นอกจากเรื่องของอายุแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร...

0 likes0 commentsLINE VOOM