องค์การนักศึกษา มข.

@oqh3112nFriends 872

Timeline

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐​ ครบรอบ ๑ ปีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านตอนหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๗​​ ธันวาคม ๒๕๔๑ ในพิธีพระราชทา ...See More
See More

Photos

Location

Address
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Location
กองกิจการนักศึกษา
ศูนย์อาหารและบริการ 1

Business Information

Account Intro

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับการเลือกตั้ง องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 โดยกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นองค์การนักศึกษาคือ กลุ่มเลือดสีอิฐ
ภายใต้นโยบาย "สิทธินักศึกษาต้องเป็นธรรม กิจกร…
See More
Top