องค์การนักศึกษา มข.

@oqh3112nFriends 1,323

Photos

Location

Address
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Location
กองกิจการนักศึกษา
ศูนย์อาหารและบริการ 1

Business Information

Account Intro

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับการเลือกตั้ง องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 โดยกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นองค์การนักศึกษาคือ กลุ่มเลือดสีอิฐ
ภายใต้นโยบาย "สิทธินักศึกษาต้องเป็นธรรม กิจกร…
See More
Top