CMU STeP

#ก้าวผ่านรอยต่อธุรกิจอย่างมั่นคง 🚶 กับ 3 ผู้ประกอบการจากโครงการ Startup’s guide ✨ _________ การเป็นเจ้าของกิจการอาจเป็นความฝันของใครหลายคน แต่เมื่อได้ลงเล่นในสนามการแข่งขันนี้แล้ว ก็ต้องพบว่าการดำเ...

0 likes0 commentsLINE VOOM