กอท.สก.ทบ.

กอท.สก.ทบ.

@oomsubFriends 387

Timeline

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา ผอ.กอท. สก.ทบ. และ พ.อ.ภวัต มูลเสนา รอง ผอ.กอท.สก.ทบ. ตรวจดูการเจริญเติบโตของ ต้นดาวเรือง ที่ผู้บังคับบัญชา และ กำลังพล ร่วมกันปลูก ประมาณ 1 คืบ (10-15 ซม.)...
See More
Top