PEA_Chalong

PEA_Chalong

@onl4387iFriends 164

Timeline

คุณมีแผนดับไฟ 2 งาน พิมพ์ ”แผนดับไฟ” You have got 2 outage plan send text “outage plan” ———————————— 1.ดับไฟบริเวณแยกซอยตาเอียด ฝั่งถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ถึง บริเวณ หน้าร้านฉลองกระจกอลูมินั่ม ทั้งสองฝั่ง เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันที่ 27 พ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16 ...See More
See More

Location

Address
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลฉลอง

Account Intro

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลฉลอง
ที่อยู่ 1/113 ม.5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ติดต่อ (โอเปอร์เรเตอร์) 076-521-212 (วันและเวลาราชการ)
ติดต่อ (ห้องแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) 076-521-099 (24 ชม.)
Top