ผู้ตรวจการแผ่นดิน

📰ขอเชิญอ่าน จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดิน : ปีที่ 13 ฉบับที่ 114 ประจำเดือน กันยายน 2566 ในรูปแบบ E-Book ได้ที่ https://online.fliphtml5.com/jmwxp/hxyf/ และอ่านฉบับย้อนหลังได้ที่ https://www.ombudsma...

4 likes0 commentsLINE VOOM