ผู้ตรวจการแผ่นดิน

(right)ขอเชิญรับฟังรายการ (PODCAST) Ombudsman Channel ในประเด็น ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลปกครองได้ เมื่อเห็นว่ามีกรณี กฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของหน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ...

3 likes0 commentsLINE VOOM