ผู้ตรวจการแผ่นดิน

(right)ขอเชิญรับฟังรายการ (PODCAST) Ombudsman Channel ในประเด็น การป้องกันและลดอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน ที่มีสาเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ได้ที่...https://youtu.be/LN-voNOx5HY

4 likes0 commentsLINE VOOM