BangkokHospitalUdon

เรียน ผู้รับบริการที่สนใจตรวจคัดกรอง COVID Test ทุกท่าน เนื่องจากมีการปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด ของกรมการแพทย์ ฉบับปรับปรุงวันที่ 4 มกราคม 2565 ประกาศสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีวันที่ 11 มกราคม 2...

4 likes0 commentsLINE VOOM