OKUMATHAILAND

OKUMATHAILAND

@okumathailandFriends 297

Timeline

V760EX เครื่องกลึง CNC แบบแนวตั้ง สามารถดึงข้อดีของเครื่องกลึงออกมาได้มากที่สุด ใช้พื้นที่น้อย และให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูง ด้วยขอบเขตการขึ้นรูปที่กว้าง ทำให้ตอบสนองต่อการขึ้นรูปได้อย่างดีเยี่ยม สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่บางและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่หรือชิ้นงานที่ไม ...See More
See More

Account Intro

โอคุม่า เทคโน ประเทศไทย
Top