โฮมเซรามิค(จันทบุรี)

วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 . ในปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 13 ก.ค. 65 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิ...

0 likes0 commentsLINE VOOM