Okami.co.th

วันนี้นำความรู้เล็กๆน้อยๆ มาฝาก 👩‍💻 หสกลูกค้าพบปัญหา เวลาดูออนไลน์เป็นตารางสี่เหลี่ยม ๆ หรือ หน้าจอมอนิเตอร์ เป็นตารางๆ แต่ไม่มีภาพ ขั้นตอนแรก อยากให้ลูกค้าเช็คที่ปลั๊กไฟกล้อง ว่าเสียบปกติไห...

1 like0 commentsLINE VOOM