TP&Associates (1992)

๖ เมษายน "วันจักรี" วันระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

0 likes0 commentsLINE VOOM