มานาประจำวัน

Friends 14,770

เวลาทำการของเรา

เกี่ยวกับเราSee more

พันธกิจของเรา คือการทำให้พระคัมภีร์ ซึ่งเป็นถ้อยคำแห่งสติปัญญา ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ไปถึงคนทุกคน

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand