ร.ร.เเมตตาธรรมวิทยา

ร.ร.เเมตตาธรรมวิทยา

@ohu9267wFriends 1,775

Timeline

วิสัยทัศน์โรงเรียนเมตตาธรรมวิทยา โรงเรียนเมตตาธรรมวิทยา มุ่งพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ บูรณาการ 4 ภาษา ตามศักยภาพแต่ละบุคคล อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิตตามหลักศาสนา อย่างมีความสุข สู่ประชาคมโลก โดยชุมชนมีส่วนร่วม
See More

Location

Address
355 ม.3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

Business Information

Hours 08.00-16.30
Closed on วันเสาร์เเละอาทิตย์
Phone 07-5697-282

Account Intro

โรงเรียนเมตตาธรรมวิทยา
Top