OhmsLawTutor

OhmsLawTutor

@ohmslawtutorFriends 15,146

Timeline

#อัปเดตฎีกาใหม่ (#644) คำพิพากษาฎีกาที่ 356/2559 [ประเด็นน่าสนใจ] "คำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ป.วิ.อ. มาตรา 44/1" [พี่ติวเตอร์] ฎีกานี้ ออกข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) สนามล่าสุดไปแล้ว (สอบเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 60 ที่ผ่านมา) คลิกอ่านฎีกา www.facebook.com ...See More
สถาบันติวกฎหมาย Ohm's Law (โอห์ม ลอว์) www.facebook.com #อัปเดตฎีกาใหม่ (#644) คำพิพากษาฎีกาที่ 356/2559 [ประเด็นน่าสนใจ] "คำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ป.วิ.อ. มาตรา 44/1" หมายเหตุ : คำพิพากษาฎีกาฉบับนี้ ออกข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก)...
See More

Location

Address
Ramkhamhaeng 43/1 Huamark Bangkapi Bangkok 10240

Business Information

Hours 09.00-18.00 everyday
URL http://www.OhmsLawTutor.com/
Phone 0888859768
Top