OhmsLawTutor

OhmsLawTutor

@ohmslawtutorFriends 30,408

Timeline

วันสุดท้าย! ในการสอบ #ผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ครับ (วันที่สาม) 16/2/62 😊 ▶️ วันที่สาม สอบทั้งหมด 10 ข้อ 100 คะแนน แบ่งเป็น... - กฎหมายวืธีพิจารณาความอาญา 4 ข้อ (40 คะแนน) - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 6 ข้อ (60 คะแนน) ▶️ เวลาสอบ 13.00- 17.10 น. (4 ชั่วโมง 10 นาท ...See More
See More

Location

Address
Ramkhamhaeng 43/1 Huamark Bangkapi Bangkok 10240

Business Information

Hours 09.00-18.00 everyday
URL http://www.OhmsLawTutor.com/
Phone 0888859768
Top