เสมสิกขาลัย

Friends 3,486

Transformative Learn

ข้อมูลบัญชี

"เสมสิกขาลัย" องค์กรสาธารณกุศลที่จัดกระบวนการเรียนรู้อันหลากหลาย เพื่อจุดประกายความคิดให้ผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิต

Mixed media feedSee more

หลักสูตรการจัดอบรมSee more

การจัดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ติดต่อ คุณจงรักษ์ 086-305-3011

การจัดอบรมเฉพาะกลุ่ม

ติดต่อ คุณพูลฉวี 089-499-0490

Country or region: Thailand