OfficeBKK

💦เทศกาลสงกรานต์แต่ละปีใช้น้ำในปริมาณมากกว่าที่เราคิด จนภาครัฐและภาคเอกชนหลายฝ่ายต่างก็ออกมารณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 🫧 เพื่อเป็นการช่วยกันป้องกัน และลดปัญหาภัยแ...

0 likes0 commentsLINE VOOM